POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES SL EXPRESS

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument (Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies – dalej łącznie jako: „Polityka Prywatności”) stanowi wyraz dbałości o prawa osób odwiedzających nasz serwis internetowy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- „RODO”).

Firma SL Express (SL Express Sławomir Lewczuk, adres: ul. Polna 18/20, 00-625Warszawa, NIP: 5262158070, REGON: 015545469 – „SL Express”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, znajdująca się pod adresem www.slexpress.pl(„Strona”). Zależy nam na tym, aby każdy, kto odwiedza naszą Stronę, wiedział, w jaki sposób może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy wszystkich odwiedzających do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

Zapewniamy, że Państwa dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka Prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym poprzez umieszczenie na Stronie w zakładce „Polityka Prywatności”, a sam serwis internetowy ma charakter otwarty.

SL Express może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. SL Express zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż administratorem danych osobowych pozyskanych od osób odwiedzających naszą Stronę jest firma SL Express (SL Express Sławomir Lewczuk, adres: ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa, NIP: 5262158070, REGON: 015545469, e-mail: info@slexpress.pl).

Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie Państwa danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

III. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH I CEL ICH GROMADZENIA

Strona gromadzi dane osobowe użytkowników w następujący sposób:

 1. poprzez wykorzystywanie plików cookies (tzw. ciasteczka);
 2. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A., funkcjonującego pod adresem https://home.pl.

Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

IV. KORZYSTANIE ZE STRONY (LOGI)

Wchodząc na naszą Stronę, Państwa przeglądarka przeniesie pewne dane do naszego serwera www. Działania te są wykonywane ze względów technicznych i konieczne, aby udostępnić wymagane informacje. SL Express uzyskuje automatycznie dostęp do publicznych adresów IP, z których osoby odwiedzające przeglądają treści informacyjne Strony oraz danych zawartych w dziennikach logów (zapytania http). Aby ułatwić dostęp do strony internetowej, następujące dane są zbierane, wykorzystywane i przez krótki czas przechowywane:

 1. adres IP;
 2. data i godzina dostępu
 3. różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
 4. oglądana treść (konkretna strona)
 5. status kodu dostępu/http
 6. przekazana objętość danych
 7. strona żądająca dostępu
 8. przeglądarka, ustawienia językowe, wersja systemu operacyjnego i przeglądarki.

Aby chronić uzasadnione interesy SL Express, przechowujemy te dane przez ograniczony okres czasu. Dzięki temu możemy śledzić dane osobowe w przypadku próby lub dokonania nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.

Gromadzone dane są wykorzystywane do celów administrowania Stroną, w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci administrowania i obsługi Strony (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Na podstawie gromadzonych danych mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu Stroną. Statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę.

 

V. PLIKI COOKIES

a) Co to są pliki cookie?

Strona internetowa firmy SL Express korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci Państwa urządzenia za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które Państwa przeglądarka może (w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie podczas następnej wizyty na naszej Stronie.

b) Jakich rodzajów plików cookie używamy ?

Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie:

 1. funkcjonalne pliki cookie, bez których funkcjonalność naszej Strony internetowej byłaby ograniczona;
 2. opcjonalne pliki cookie używane do celów marketingowych oraz analizy aktywności na stronie. Poniższe tabele zawierają szczegółowy opis używanych plików cookie:

 

Call Now Button