NIE ZWLEKAJ

Zapytaj o wycenę zlecenia transportowego
tel: +48 22 716 55 00
fax: +48 22 716 55 77
hotline 24h: +48 601 803 905
e-mail: info@slexpress.pl

SL Express to stabilna firma specjalizująca się w transporcie ładunków wymagających szybkiej dostawy w kontrolowanej temperaturze od -20° do +30°C na terenie całej Europy i nie tylko; obsługujemy 41 krajów.

Działamy na rynku od 2003 roku, nieustannie rozwijając swoją ofertę. Obecnie posiadamy 99 własnych samochodów Mercedes Benz Sprinter, średnia wieku naszej floty to 15 miesięcy.

Aktualnie prowadzimy rekrutacje na stanowiska:

Miejsce pracy - Piaseczno

Zadania

realizacja zleceń transportowych na terenie Europy pojazdami dostawczymi o DMC do 3,5 t.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w transporcie międzynarodowym pojazdami o DMC do 3,5 t;
 • dobra orientacja w topografii Europy, umiejętność korzystania z map elektronicznych;
 • sprawna obsługa urządzeń mobilnych;
 • niekaralność;
 • obywatelstwo polskie bądź innego kraju UE;
 • dyscyplina i dobra organizacja pracy;
 • uczciwość i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków oraz poszanowanie powierzonego mienia;
 • dyspozycyjność i motywacja do pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie transportowej istniejącej na rynku od 2003 roku;
 • system pracy: 3 tygodnie w delegacji / 7 dni wolnych;
 • terminowe wyjazdy i powroty z delegacji;
 • terminowe wypłaty wynagrodzenia;
 • możliwość zatrudnienia według wyboru kierowcy:
 • nowoczesne, komfortowo wyposażone samochody Mercedes Benz Sprinter 319;
 • wsparcie kierowców w systemie 24/7.

CV prosimy kierować na adres: a.pilarski@slexpress.pl
Bliższe informacje o ofercie pracy pod numerem tel. 602 459 700.

Prosimy o zamieszczanie w treści przesyłanych CV następującego oświadczenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę „SL Express Sławomir Lewczuk” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- RODO).

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez SL Express Sławomir Lewczuk przez okres najbliższych 12 miesięcy”.

Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy, w której informujemy jak przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z procesem rekrutacji:

Klauzula informacyjna RODO (rekrutacja)

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- RODO) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w firmie SL Express informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest SL EXPRESS Sławomir Lewczuk, adres: ul. Polna 18/20/65, 00-625 Warszawa, posiadający NIP 526-215-80-70, e-mail: info@slexpress.pl;
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy w SL Express będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji;
 3. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne;
 4. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
 5. podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 KP;
 6. podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji;
 7. dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. dane kandydatów do pracy w SL Express przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji (do 12 miesięcy od daty otrzymania CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych procesów rekrutacji), a następnie niezwłocznie usunięte;
 10. kandydaci do pracy w SL Express posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 11. kandydaci do pracy w SL Express mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. dane osobowe kandydatów do pracy w SL Express nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Miejsce pracy - Piaseczno

Zadania:

 • organizacja transportów dla samochodów do 3,5 t na terenie Europy;
 • monitorowanie i kontrola realizacji zleceń transportowych dbanie o ich jakość i terminowość;
 • nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami;
 • bieżące uzupełnianie danych w programie operacyjnym;
 • przygotowywanie dokumentów;
 • weryfikacja wiarygodności klientów oraz zapisów zleceń transportowych;
 • organizacja transportów przy uwzględnieniu przestrzegania zasad i norm obowiązujących w firmie;
 • aktywne pozyskiwanie klientów oraz przewoźników na rynkach zagranicznych i rynku lokalnym;
 • sporządzanie ofert, wycen oraz udzielanie informacji obecnym i potencjalnym klientom;
 • negocjacje warunków wykonania zleceń z przewoźnikami i klientami;
 • organizacja przewozów w relacjach międzynarodowych

Wymagania:

 • język angielski w stopniu komunikatywnym (mile widziana znajomość dodatkowych języków obcych – francuski/niemiecki/włoski);
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • znajomość rynku firm transportowych i spedycyjnych;
 • mile widziana własna baza klientów i orientacja w transporcie chłodniczym do 3,5 t;
 • umiejętności negocjacyjne oraz szybkiego podejmowania decyzji i reagowania na bieżące okoliczności;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność dynamicznego działania;
 • odporność na stres;
 • systematyczność, sumienność i dokładność;
 • komunikatywność i umiejętność współpracy z innymi.

Oferujemy:

 • praca w firmie transportowej istniejącej na rynku od 2003 roku;
 • pracę na podstawie umowy o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji;
 • przyjazne i komfortowe środowisko pracy.

CV prosimy kierować na adres: a.pilarski@slexpress.pl
Bliższe informacje o ofercie pracy pod numerem tel. 602 459 700.

Prosimy o zamieszczanie w treści przesyłanych CV następującego oświadczenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę „SL Express Sławomir Lewczuk” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- RODO).

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez SL Express Sławomir Lewczuk przez okres najbliższych 12 miesięcy”.

Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy, w której informujemy jak przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z procesem rekrutacji:

Klauzula informacyjna RODO (rekrutacja)

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- RODO) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w firmie SL Express informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest SL EXPRESS Sławomir Lewczuk, adres: ul. Polna 18/20/65, 00-625 Warszawa, posiadający NIP 526-215-80-70, e-mail: info@slexpress.pl;
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy w SL Express będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji;
 3. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne;
 4. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
 5. podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 KP;
 6. podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji;
 7. dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. dane kandydatów do pracy w SL Express przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji (do 12 miesięcy od daty otrzymania CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych procesów rekrutacji), a następnie niezwłocznie usunięte;
 10. kandydaci do pracy w SL Express posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 11. kandydaci do pracy w SL Express mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. dane osobowe kandydatów do pracy w SL Express nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
TOP